Topp 5 vanliga orsaker till fel på elektronik 

Dagens värld skulle inte vara sig lik utan all elektronik som du hittar i allt från mobiltelefoner till HiFi högtalare. I själva verket skulle det moderna samhället inte ens fungera utan elektronik och det blir uppenbart när elektronik krånglar. Din elektronik kan få tekniska problem och sluta fungera av många olika orsaker. Några av de vanligaste problemen kan ofta fixas och förebyggas med enkla justeringar, dock kan vissa typer av problem vara klokast att låta en elektriker eller annan certifierad person felsöka. 

5 vanliga orsaker till varför elektroniken krånglar 

Här presenteras en lista över de vanligaste orsakerna till varför din elektronik kan sluta fungera som den ska. De vanligaste orsakerna är: 

  • Damm och smuts. 
  • Fukt och vätska. 
  • Slitage och ålder. 
  • Tillverkning, frakt och lagring. 
  1. Damm och smuts

Smuts i miljön är inte bara en hälsofara, utan en faktor som kan utsätta din elektronik för skada på flera olika sätt. När damm, smuts, hår, fibrer och annat liknande samlas över tid kan det orsaka elektriska kretsfel. Det beror på att fläktar kan täppas till och försämra elektronikens ventilation och värmeavledning, något som i sin tur leder till överhettning och elektriska kretsfel.  

  1. Fukt och vätska

Elektroniska komponenter och kretsar är mycket känsliga för fukt. Samtidigt är fukt en av de största riskerna som hotar elektronik eftersom det kan orsaka korrosion, oxidation och rost. Faktum är att fukt kan uppstå genom kondens på elektroniken redan under tillverkningen och paketeringen. Kondens är vanligt när elektronik förvaras på platser där den inre temperaturen är kallare än den yttre miljön. Vidare är det bra att ha i åtanke att alla elektroniska komponenter inte är lika känsliga för fukt. 

  1. Slitage och ålder

All elektronik har i likhet med andra tillverkade föremål en begränsad livslängd och garanti. När du fortsätter användningen efter denna tidpunkt kommer risken för fel att öka betydligt på grund av materialutmattning. Med tiden kommer det att oundvikligen uppstå elektroniska kretsfel oavsett kvalitet och varumärke. Den goda nyheten är att du alltid kan byta ut komponenter när de börjar krångla.  

  1. Tillverkning, frakt och lagring

Vid tillverkning, frakt och lagring blir elektronik utsatt för olika förhållanden som så småningom kan leda till fel. Ta till exempel jonisk kontaminering som kan vara ett stort problem inom industrin, laboratorier och medicin. 

  1. Överspänningar

Den kanske mest uppenbara orsaken till att elektronik krånglar och slutar fungera korrekt är överspänningar. En överspänning kan orsaka flera typer av problem och förstöra känsliga komponenter. Precis som namnet antyder innebär en överspänning att spänningen i en krets överskrider den maximala nivån för en fungerande drift. En överspänningar kan komma från en mängd olika källor som till exempel blixtnedslag, strömavbrott och elektrostatiska urladdningar. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.