Tips om du ska lägga golv själv

Klickgolven har tagit marknaden med storm och blivit en utmanare till den äldre tekniken med limfogar och limgolv. Fördelen med klickgolv är att det är enklare att lägga och har medfört att fler tagit sig an att lägga sina golv själv. Klickgolv är enklare att lägga men det innebär inte att arbetet kan göras utan kunskap, precision och planering. Detta är bra att ha i åtanke om du ska lägga ditt klickgolv själv. Ta arbetet på fullaste allvar då varje detalj har betydelse i slutändan när golvet är lagt. Nedan ska vi gå igenom hur du kan få lite hjälp på traven om du har funderingar på att lägga ditt klickgolv själv eller boka med https://golvslipningstockholmslän.se/.

Kontrollera ditt befintliga golv

Fördelen med klickgolv är att du kan lägga det på ditt befintliga golv. Har du ett befintligt golv som är enkelt att ta bort då är det värt mödan. Detta innebär att du slipper höja lister och trösklar. Se till att ytan är jämn innan du börjar lägga det nya golvet. Ojämnheter och håligheter tas om hand med golvspackel och sticker det upp nått ska det slipas/skäras ned till jämn nivå

Smyglister ett snabbare alternativ

Att använda sig av smyglister på befintliga lister är minst tidskrävande och det enklaste alternativet. Det mer tidskrävande alternativet är att ta bort alla lister och sätta dit nya. Finns ingen rätt eller fel utan detta är upp till dig hur du vill ha det.

Leave a Comment

Your email address will not be published.