Elektrikerutbildning i gymnasiet 

Att utbilda sig till elektriker är lockande för många både unga och äldre människor. Yrket är lockande då det är tämligen välbetalt och flexibelt. Dagarna ser ofta olika ut och arbetsplatserna varierar beroende på projekt och arbete. 

Anledningar till att utbilda sig till elektriker 

Det finns många anledningar till att utbilda sig till elektriker. Den kanske största fördelen är att branschen ofta har behov av kunniga elektriker och arbetsmarknaden är både stor och bred. Trots att yrket är tämligen populärt är efterfrågan av elektriker många gånger större än utbudet. Därmed finns det ett behov att fylla vilket innebär att det är relativt enkelt för nyexaminerade elektriker att hitta arbete. Några övriga anledningar är följande. 

 • Välbetalt yrke, möjligheter utvecklas och få bättre lön med tiden 
 • Bred arbetsmarknad 
 • Roligt och socialt yrke, du träffar ofta nya människor dagligen 
 • Praktiskt arbete 
 • Mångsidigt arbete, varierande arbetsmiljöer 
 • Lika lön – lika arbete 
 • En riktigt stark och pålitlig fackförening 
 • Kreativt arbete med rum för kreativa lösningar och kreativt tänkande 
 • Utvecklande, både socialt och professionellt 
 • Möjlighet för att vidareutbilda sig och bredda sin kompetens 
 • Arbete med händerna, stimulerande arbetsuppgifter 
 • Aktiva arbetsdagar, du är ständigt i rörelse och aldrig stillasittande 
 • Ett perfekt yrke för dig som har ett tekniskt intresse 
 • Fritt arbete, du kan starta eget eller arbeta som anställd på en mängd olik typer av företag 

El- och Energiprogrammet 

Om du vill bli elektriker redan i gymnasiet finns det en linje för just detta, nämligen El- och Energiprogrammet. Om du söker till linjen behöver du redan i ansökningsprocessen välja en inriktning av ett urval på 4 inriktningar. Oavsett vilken inriktning du väljer får du alltid samma grundutbildning på El- och Energiprogrammet. När du senare i gymnasieutbildningen fördjupar dig är ditt val av inriktning viktigt. Då handlar inriktningen om vilken område du mer konkret vill arbeta med. Den absolut vanligaste inriktningen är Elteknik men olika skolor kan ha olika utbud av inriktningar, för att jobba hos https://elektrikeristockholmslän.se/.  

Inriktningar 

Följande inriktningar finns att välja mellan på El- och Energiprogrammet. 

Elteknik 

Om du väljer inriktningen Elteknik får du lära dig underhålla, reparera och installera elanläggningar, datanät, eldistributionsnät, larm och tv-nät. Enligt statistik väljer 7 av 10 inriktningar Elteknik på grund av dess omfattning och grundliga kunskap. 

Energiteknik 

Inriktningen Energiteknik är mer energiinriktad. Utbildning handlar om underhållsarbeten, driftarbeten och servicefunktioner inom vattenteknik-, miljö- och energibranscherna samt i branscher som är processbaserade. 

Automation 

Inriktning Automation är fokuserad kring produktionssystem. Vad som innefattas av produktionssystem är bland annat datorteknik, elektroteknik, underhållsteknik och drift. 

Dator- och kommunikationsteknik 

Inriktning dator- och kommunikationsteknik ger dig som student kunskap kring i att administrera, installera, reparera och underhålla kommunikations- och datorsystem. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.