Populära frågor och svar om Rörläggare

I denna artikel ska fokus ligga på frågor och svar av olika slag som har med en rörläggare att göra. Informationen kanske kan vara till hjälp för den där ute som är nyfiken på jobbet som rörläggare.

Vad gör en rörläggare?

En vanligt förekommande arbetsuppgift i en rörläggares vardag är att ta sig an vattenläckor av olika slag. Oftast när detta görs är det ledningar under jorden som måste grävas upp och som sedermera lagas eller ersätts av nya rör av rörläggaren/rörmokare. Varför vattenläckor i ledningar under jord orsakas är till största del på grund av gamla eller utslitna rör. Utöver att laga rör som har med vatten eller avlopp att göra ingår det även i yrket som elektriker att till exempel se över fjärrvärme med varmvatten. Fjärrvärme är en metod för distribution och produktion av värme som används för att värma upp mindre hus, flerbostadshus samt lokaler med flera.

Hur blir du rörläggare?

Det vanligaste tillvägagångssättet för att bli rörläggare är att genomföra en gymnasieutbildning för VVS. Denna utbildning är tre år lång och innefattas även av praktik på

Rör

en firma som sedermera kan leda till ett eventuellt jobb på firman direkt efter utbildningen. Vill du bli rörläggare i ett senare skede av livet finns möjligheten till det också. Det finns flertalet utbildningar för VVS att söka på exempelvis Komvux. VVS-montör, rörmokare och rörläggare har liknande arbetsuppgifter och med en VVS-utbildning täcker du alla dessa inriktningar.

Vad tjänar du som rörläggare?

Vad en rörläggare tjänar kan variera beroende på vilken region du jobbar i samt hur mycket tid du arbetar. Den genomsnittliga timlönen över hela Sverige samt för Stockholmsregionen för en rörläggare är cirka 238 kr i timmen. Detta motsvarar ungefär 38 000 kr i månaden, vilket kan anses som ett välbetalt jobb. Region Väst ligger i toppen på 272 kr i timmen i snitt och Örebro i botten på 210 kr i timmen. Som sagt detta är genomsnittliga fakta och det betyder inte att det finns möjligheter att tjäna mer i exempelvis Örebro. Tar vi detta i perspektiv och jämför med vad en byggnadsarbetare tjänar i timmen ligger en rörläggares lön avsevärt högre.

Vad kostar det att anlita en rörläggare?

En rörläggare, rörmokare eller VVS-montör ligger rent generellt högre i pris än sina kollegor i byggbranschen. Vanligtvis får du betala 500 – 600 kr i timmen när du anlitar en rörläggare. Priserna kan variera något men oftast hamnar priset däromkring. Vanligtvis brukar en privat rörläggare ligga på ett högre pris än en som är kommunalanställd, men det är inga större skillnader i pengar. Kvaliteten på det utförda arbetet är densamma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.